ประกาศ

Announcements
ข้อมูลสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ

- สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / แสดงความจำนง / เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- แผนผังสถานที่สำคัญ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ข้อปฏิบัติของผู้สำเร็จการศึกษา และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- แบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศสถาบันฯ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศรายการแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- รายละเอียดการจำหน่ายเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร

- รายละเอียดการสั่งจองชุดครุย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- Order details of academic gown of National Institute of Development Administration (NIDA)

ข้อมูลสำหรับผู้มาร่วมแสดงความยินดี

- แผนผังสถานที่สำคัญ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

 

ข้อมูลสำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ

ประกาศ

- แผนผังสถานที่สำคัญ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายเครื่องแต่งกายและให้บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ขอเชิญชวนจำหน่ายเครื่องแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หรือให้บริการแต่งหน้าทำผม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศเชิญชวนจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

- ประกาศเชิญชวนเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

ข้อมูลทั่วไป

Clip ข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

NIDA Campus Tour

วิดีทัศน์แนะนำสถาบัน