ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 

Message from the President (ISSUE 10/2020)
ฉบับที่ 10

Topic ที่น่าสนใจในฉบับนี้

 

• “นิด้า” ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังสำคัญ จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ  COVID-19

• โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ Reskill / Upskill / Newskill

• แนวทางพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่พบจากผลการสำรวจความเป็นอยู่ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ [สายวิชาการและสายสนับสนุน] ในการทำงานที่บ้าน [Work From Home]

 Download PDF