ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


 

Message from the President (ISSUE 15/2020)
ฉบับที่ 15

Topic ที่น่าสนใจในฉบับนี้ 

• การประชุมหารือออนไลน์ ระหว่าง NIDA - Stanford University สหรัฐอเมริกา 

• ‘นิด้า’ หารือ ‘FutureTales Lab’ สร้างหลักสูตร Non-Degree 

   พัฒนาเมือง-อนาคตศึกษา ด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 

• ‘นิด้า’ วางแผนจับมือ ‘True Digital Park’ พัฒนา  Co-working Space 

•  เตรียมเปิดตัว UApp -  Smart University Application สู่ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 

    ที่ตอบโจทย์ยุค New Normal 

•   NIDA Virtual Forum “THAILAND’S NEW OPPORTUNITY:  

    POST COVID-19 AND THE NEW NORMAL” 

 Download PDF