เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม นักธรรม และบาลี วัดเสนหา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา, โรงเรียนทวารวดี, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) และโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,490,214 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว