เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง,ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) และการพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

 

          โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว