เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรมอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นตัวแทนประชาคมชาวนิด้า มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว