เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรมอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นตัวแทนประชาคมชาวนิด้า มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว