เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถิติประยุกต์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และชมรมอาสาพัฒนาชนบท เดินทางไปร่วมงาน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560” ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

          โดยภายในงานมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมงานและลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งหาดแม่รำพึง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชน ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว