เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี

Read more: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดสุวรรณประสิทธิ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

Read more: พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

ผู้บริหาร RSA กัมพูชา เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 Mr.Sok Sengyan Vice-President of the RSA, chair of delegates, Mr.Ung Saravann Director of the Research and International Relations, Mr.Pao Vibol Chief of the Bureau in Charge of Continuing Education จาก Royal School Administration (RSA), Ministry of Civil Service สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในเรื่องการจัดการสถาบัน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมข้าราชการของสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more: ผู้บริหาร RSA กัมพูชา เยือนสถาบัน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนจากสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสานต่อความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

Read more: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017

National Chengchi University เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

Read more: National Chengchi University เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว