เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

Read more: พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว การดับเพลิง ซักซ้อมทีมปฏิบัติการ แนะนำจุดรวมพล พร้อมทั้งฝึกการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

Read more: ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ นิด้า จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ทุกท่านจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับ พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

Read more: นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย

          เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันรำลึกเสรีไทย ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ จังหวัดแพร่

Read more: นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย

มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดีโดยการเก็บของที่มีมูลค่าและส่งคืนให้กับเจ้าของ จำนวน 4 คน  ได้แก่  นางบุญเรือน แย้มยิ้ม  นางสาวยุพิน  แซ่ฮ้อ  นายสมบูรณ์ ลาภจิต และ นางทองคำ เทียนเงิน ซึ่งทั้ง 4 คน พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น  ที่รับจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน

Read more: มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว