เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ได้แก่ นายสิรภพ ว่องสนองกิจ, นางสาวชนาภา เมืองงามสมบูรณ์ และนางสาววรรณิภา คุดสีลา ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสรธัญ สุมานิตย์ และนางสาวชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ ซึ่งได้ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2560 ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ

Read more: นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน

ปลูกดอกดาวเรือง

          นิด้า ปลูกดอกดาวเรือง 1,000 ดอก ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Read more: ปลูกดอกดาวเรือง

ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อ ของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี

Read more: ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ ณ บริเวณประตู 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

          "นิด้า" ลงพื้นที่มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดย ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 120,000 บาท

Read more: ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว