เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (MOU) กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า รวมถึงผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

Read more: นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม

นิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะสถิติประยุกต์ กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม และชมรมอาสาพัฒนาชนบท เดินทางไปร่วมงาน “วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560” ณ บริเวณลานหินขาว หาดแม่รำพึง ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

Read more: นิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

Read more: พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว การดับเพลิง ซักซ้อมทีมปฏิบัติการ แนะนำจุดรวมพล พร้อมทั้งฝึกการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

Read more: ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ นิด้า จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ทุกท่านจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับ พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ด้วย

Read more: นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว