เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย

          เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ พร้อมด้วยคณะทำงานสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการเชิดชูเกียรติเสรีไทย และนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันรำลึกเสรีไทย ประจำปี 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่ จังหวัดแพร่

Read more: นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย

มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดีโดยการเก็บของที่มีมูลค่าและส่งคืนให้กับเจ้าของ จำนวน 4 คน  ได้แก่  นางบุญเรือน แย้มยิ้ม  นางสาวยุพิน  แซ่ฮ้อ  นายสมบูรณ์ ลาภจิต และ นางทองคำ เทียนเงิน ซึ่งทั้ง 4 คน พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น  ที่รับจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน

Read more: มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี

นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ได้แก่ นายสิรภพ ว่องสนองกิจ, นางสาวชนาภา เมืองงามสมบูรณ์ และนางสาววรรณิภา คุดสีลา ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสรธัญ สุมานิตย์ และนางสาวชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ ซึ่งได้ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2560 ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ

Read more: นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน

ปลูกดอกดาวเรือง

          นิด้า ปลูกดอกดาวเรือง 1,000 ดอก ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Read more: ปลูกดอกดาวเรือง

ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อ ของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี

Read more: ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว