เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า จัดงานนิทรรศการสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด "Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณชั้น G อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียน เยาวชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวนกว่า 130 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รุ่น 26, 28, 30 และ 31 เป็นวิทยากรกระบวนการผู้ให้ความรู้ และสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างประทับใจให้กับน้อง ๆ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

Read more: โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

          คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดโครงการเสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางออกของปัญหานี้ ในมุมมองของ นักวิชาการ ดารานักแสดง และสื่อ

Read more: เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย”

"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences

          อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเดินทางเยือน The Kempten University of Applied Sciences (Hochschule Kempten)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับการมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

Read more: "นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences

Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1) Prof. Dr. Ll Beiqun, President 2) Prof. Xu Xiaomei, Director of the International Cooperation and Exchange Office, Dean of the International Education School 3) Prof. Shan Darning, Dean of Faculty of Business 4) Prof. Wang Zhengzhong, Dean of Faculty of Humanities 5) Prof. Chen Jing, Director of Key Laboratory for Palygorskite Science and Applied Technology of Jiangsu Province, Vice dean of Faculty of Chemical Engineering และ 6) Mr. Zhao Zehu, Researcher of Higher Education Management จาก Huaiyin Institute of Technology (HYIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันฯ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more: Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว