เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดูงานและเยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย พล.ต.ท.ดร.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

Read more: คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดูงานและเยี่ยมชมสถาบัน

ประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดการประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมืองอัจฉริยะและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทย” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา 

Read more: ประชุมระดมสมอง Smart City Forum ครั้งที่ 1

Guangdong University of Technology เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 Prof.Wang Chengyong, Vice President พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Guangdong University of Technology (GDUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

Read more: Guangdong University of Technology เยือนสถาบัน

สถาบัน เยือน Chengdu University

          วันที่ 16 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือน Chengdu University (CDU) สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

Read more: สถาบัน เยือน Chengdu University

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง,ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) และการพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

Read more: ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว