เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy

          รับเงินสนับสนุน 500,000 บาท รอลุ้นรางวัลชนะเลิศ!! ประกาศผลการคัดเลือกโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นตัวแทนสถาบัน รับเงินสนับสนุน 500,000 บาท จาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน

Read more: NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2560


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว