เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรแถลงข่าว "ICADA 2017"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง 202 อาคารสยามบรมราชกุมารี “ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 และพิธีมอบรางวัลบทความวิชาการ/บทความวิจัยดีเด่น (Top Paper Awards) ประจำงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 5 ปี 2016

Read more: แถลงข่าว "ICADA 2017"

รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 นิด้าได้ร่วมทำกิจกรรมกับกรุงเทพมหานครและเครือข่าย ภายใต้กิจกรรม “รวมพลังสร้างเครือข่าย” ครั้งที่ 2 โดยมี รศ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

Read more: รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2

นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น

          นิด้า ร่วมต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รับชั่น ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA) เพื่อยกระดับความคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐไทย สู่ระดับสากล

 

 

 

 

 

 

 

 

ครบรอบ 51 ปี นิด้า

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานครบรอบ 51 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า มีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน และพิธีมอบทุน มอบโล่/รางวัล พิธีมอบเหรียญเกียรติยศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

Read more: ครบรอบ 51 ปี นิด้า

พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น

          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวน 89 ต้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขึ้น

Read more: พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1

ข่าวกิจกรรม


 • 1
 • 2

ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2561


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


นิด้าในข่าว