เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA MAX

          พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 : Management Innovations in the Modern Globalized Economy for Top Executives” เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Hall of Fame อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


  • 1
  • 2
  • 3

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


  • 1
  • 2
  • 3

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง