เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรงานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ"

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดงานเสวนา ในหัวข้อ "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ"

วิทยากรเชี่ยวชาญในแวดวงพลังงาน โดย ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณเสวิตา ถิ่นสันติสุข กรรมการประสานงานต่างประเทส กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)  และคุณสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง