เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA

          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ในการที่หลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพมาตรฐานระดับสากล AUN-QA

โดย ศ.ดร กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีแขกท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อันประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งทุกท่านเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้หลักสูตรได้รับเกณฑ์มาตรฐานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง