ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรPoll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

          พม. Poll ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1- 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

Read more: Poll “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) คุณ”

นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562”

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดทำโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562” เพื่อรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า (กุมภาพันธ์ 2562) และจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Read more: นิด้าโพลผนึกทัพจัดโครงการ “นิด้ากับการเลือกตั้ง 2562”

Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 Dr.Yogita Abihandani, Chairman – International Relations, Management Development Institute (MDI), Murshidaba จากสาธารณรัฐอินเดีย. เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารสถาบัน

Read more: Management Development Institute (MDI) เยือนสถาบัน

บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน"

          คณะนิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเพื่อการบริหาร วิชา กบ 6003 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน

Read more: บรรยาย"กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับการบริหารราชการแผ่นดิน"

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร.กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดวชิราลงกรณวราราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี

Read more: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2563


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว