ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรงานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ"

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจัดงานเสวนา ในหัวข้อ "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ"

Read more: งานเสวนา "ทางเลือก-ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ"

แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ

          นวัตกรรมงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว จับมือ คณะนิติศาสตร์ นิด้า พัฒนาข้อเสนอกฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการหวังส่งเสริมภาคบริการของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Read more: แถลงข่าวโครงการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากฎหมายป้องกันตัวแทนอำพรางฯ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะต่างๆ เดินทางเยือน Nebrija University ในราชอาณาจักรสเปน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและรายงานผลความร่วมมือทางวิชาการที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2561

Read more: สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาได้จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจดัวยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่ประชาคมนิด้า ในการอบรมได้มีอธิบายวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED - Automated External Defibrillator) รวมถึงฝึกปฏิบัติการปั้มหัวใจด้วยมือ (CPR - Cardiopulmonary Resuscitation) ซึ่งเครื่องกระตุกหัวใจ ได้ถูกติดตั้ง ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล อาคารชุบ กาญจนประกร

Read more: การอบรมใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED

Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้ให้การต้อนรับ Lindsay Kamakahi และ Ugyen Tashi Dorji จาก Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน ที่เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพูดคุยหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักสูตรระหว่างสองสถาบัน รวมถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต และเยี่ยมชมห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ก่อนเดินทางกลับ

Read more: Royal Thimphu College ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางเยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว