ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA 2nd International Education Road Show

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม อ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรรณรงค์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.อรนุช พฤติพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นางสาววนิดา ทองธีระ นักวิชาการศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more: NIDA 2nd International Education Road Show

PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน

          เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน PEAT2018 นำโดยอาจารย์ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ รองประธานโครงการฯ ได้นำคณะทำงานเข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน “Wise 16th Overseas Property & Immigration & Investment Exhibition” โดยจัดขึ้นที่ Shanghai International Convention Center ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

Read more: PEAT2018 เข้าร่วมนิทรรศการทางด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน

เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ

          นิด้า-สจล. พร้อมเตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” หลักสูตรนานาชาติ รุกผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญฟินเทค หรือเทคโนโลยีทางการเงิน โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในช่วงต้นปี 2562

Read more: เตรียมเปิด “วิศวกรรมการเงิน” ตรีควบโท 5 ปี หลักสูตรนานาชาติ

“ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

          กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมมือกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนำเสนอผลการสำรวจเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องบีบี 202 โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Read more: “ดีเอสไอ” จับมือ “นิด้าโพล” สำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน

          เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 H.E. Mr. Philippe Kridelka เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Idesbald van der Gracht ตำแหน่ง Counsellor, Mr. Marc Devriendt ตำแหน่ง Trade Commissioner in Thailand and Cambodia และ Prof. Dr. Ludo Cuyvers, Centre for ASEAN Studies, University of Antwerp ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ได้เดินทางเยือนสถาบัน

Read more: เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ประจำประเทศไทย เยือนสถาบัน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว