ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะทำงานโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Development by NIDA) RE-Pro by NIDA

Read more: โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Development Administrator in Digital Era-DAD) 

Read more: ปฐมนิเทศ หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่น 2

ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum

          รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนสถาบัน เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม “China-ASEAN Development and Governance Forum” ครั้งที่ 1 ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2561 

Read more: ร่วมงาน China-ASEAN Development and Governance Forum

พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

          คณะทำงานหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ CLSA และกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความคิดเห็นมาพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดการเงิน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Read more: พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด

นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่

          เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่ นำโดย ผศ.ดร.อนุชา จินตกานนท์ (ทายาทเสรีไทย และ อดีตอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ) ศ.ดร.บุษยา วีรกุล (อาจารย์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) และ บุคลากรจากสำนักบรรณสารการพัฒนา

Read more: นิด้าร่วมงานวันเทิดเกียรติเสรีไทย จ.แพร่

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2

ข่าวการศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2563


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว