ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรIndiana University (IU) เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 Mr.Timothy L. Smith, Director of International Relations and Business Development, Institute for International Business, Kelly School of Business จาก Indiana University, Bloomington (IUB) ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารคณะ

Read more: Indiana University (IU) เยือนสถาบัน

China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 Mr.Charles Chaw, Managing Director Mr.Chua Ser Miang, Managing Partner Mr.Nicky Kuoh, Senior Director และ Mr.Bobby Low, Assistant Manager จาก China Knowledge (Shanghai) Co. Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อหารือกับผู้บริหารของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Read more: China Knowledge (Shanghai) Co., Ltd. เยือนสถาบัน

เยือน Hochschule Bremen

          เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นานาชาติ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร คณะสถิติประยุกต์ ได้เดินทางเยือน Hochschule Bremen ณ เมืองเบรเมน สหพันธรัฐ

Read more: เยือน Hochschule Bremen

NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการ NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Economic Development Versus Sustainable Development" ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more: NIDA Summer Camp ครั้งที่ 7

เยือน Higher School of Economics, National Research University

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ รศ.ดร. ดนุวศิน เจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

Read more: เยือน Higher School of Economics, National Research University

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว