เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร‘นิด้า’ นำคณะศึกษาดูงานอสังหาฯ ณ นครฉงชิ่ง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร (แถวหน้าที่ 10 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน และประธานหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ ดร.ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

          นำคณะทำงานและผู้เข้าอบรมโครงการวิชาการหลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ หรือ RE-Pro by NIDA (รุ่นที่ 1) ศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์และร่วมประชุม Business Matching เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมร่วมกันระหว่างหลักสูตร และสร้างเครือข่ายนักธุรกิจ นักลงทุนชาวจีนเพื่อต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนเพิ่มช่องทางจำหน่ายและประชาสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยในประเทศจีน ณ มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง