เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรThai Language Course

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการการเรียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2

ข่าวการศึกษา


 • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง