เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรThai Language Course

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ จัดโครงการการเรียนภาษาไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติของสถาบัน ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คน

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง