ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิด้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลอง ในพื้นที่เขตบางกะปิ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

          ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกิจกรรมโครงการปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดคลอง 50 เขต 50 คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 "คลองแสนแสบ พื้นที่เขตบางกะปิ" โดยได้ปลูกต้นไม้ ตกแต่งภูมิทัศน์ และร่วมใจกันเทน้ำหมักชีวภาพลงคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว