ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1

ข่าวการศึกษา


 • 1

ข่าวการสัมมนาและอบรม


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2563


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว