ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA เยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชุมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 

 

ข่าวสถาบัน


ข่าวการศึกษา


ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรม


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2562


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว