ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิด Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion (SHEP) ณ ประเทศเซเนกัล

          ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เซเนกัล โดยมี นายณรัฐ วิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ เป็นประธาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยผู้แทนจาก JICA ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรมและบริการ


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2564


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว