ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง MS Team โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบัน

          พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในการกล่าวต้อนรับ แนะนำเกี่ยวกับสถาบัน แนวทางการจัดการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆ ของสถาบัน การวิจัยและบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน นอกจากนี้ทางสโมสรนักศึกษา ยังได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

 

 

ข่าวสถาบัน


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวการศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น


 • 1
 • 2

ข่าวการสัมมนาและอบรม


ข่าวกิจกรรมและบริการ


ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2564


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ภาพข่าวกิจกรรม ย้อนหลัง


คนในข่าว