ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร

รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศประวัติการศึกษา

 • Education B.Sc. (Radiological Technology) Mahidol University
 • M.S. (Computer Science) University of North Texas, 1985
 • Ph.D. (Computer Science) University of North Texas, 1989

 

สาขาที่เชียวชาญ

 • Database
 • Object-Oriented Analysis and Design

 

ประวัติการทำงาน

 • 2013 – 2018    Vice President for Academic Affairs
 • 2012 – 2013     Acting Dean Graduate School of Applied Statistics
 • 2009 – 2013     Director of Library and Information Center
 • 2006 – Present     Associate Professor Faculty of Applied Statistics
 • 2007 – 2009     Deputy Director of Library and Information Center
 • 1992 – 2008     Assistant Professor of Graduate School of Applied Statistics
 • 1989 –1992     Lecturer,Graduate School of Applied Statistics
 • 1986 –1989     Teaching Assistance Department of Computer Science North Texas University