ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง,ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) และการพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

 

          โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก