ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรมอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ

          รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นตัวแทนประชาคมชาวนิด้า มอบกระเช้า ของขวัญและบัตรอวยพรปีใหม่แด่กรรมการสภาวิชาการ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์