เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรChongqing Logistics City เยือนสถาบัน

          Mr. Wang Yupei, Director of Strategic Operation และคณะจาก Chongqing Logistics City ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 คน เดินทางมาเยือนสถาบันฯ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งพบปะและร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านระบบการจัดการการขนส่งสินค้ากับผู้อำนวยการและคณะผู้แทนของศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560