เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรDefense and Business (IDB) เยือนสถาบัน

          ดร.วิชัย รูปขำดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ ได้นำ Mr. James L. Hodge, President of Institute for Defense and Business (IDB) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของ The University of North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้ติดตาม เดินทางมาเยือนสถาบันฯ เพื่อร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา