ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences

          อธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจเดินทางเยือน The Kempten University of Applied Sciences (Hochschule Kempten)  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับการมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ