ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรFo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Dr.Chaur-shin Yung, President of Fo Guang University และProfessor Shang-mao Chen, Chair of the Department of Public Affairs จาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ