เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรHong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 Professor Anthony Chen จาก Hong Kong Polytechnic University ได้เดินทางมาเยือนสถาบัน เพื่อทำวิจัยร่วมกับ อ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ