ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยมี รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับ

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ซึ่งภายหลังการบรรยายคณะศึกษาดูงาน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยรอบสถาบัน พร้อมรับของที่ระลึกพิเศษจากทางนิด้า ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก