ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรNIDA Knowledge Forum 2017

          เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 โดยได้รับเกียรติจาก “รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้ามีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ Academic to Entertainer

          โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ คุณณัชชานันท์ พีระณรงค์ (ครูนุ่น) เจ้าของ Page English AfterNoonz นอกจากนี้ในช่วงบ่าย มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก รับของรางวัล พร้อมรับชมนิทรรศการการจัดการความรู้ Knowledge Studio ซึ่งจัดโดยคณะและหน่วยงานต่างๆภายในสถาบัน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์