ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ ณ บริเวณประตู 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดสุวรรณประสิทธิ์ และร่วมลงนามถวายพระพร บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คณาจารย์ และบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้า อาคารนวมินทราธิราช

ช่วงบ่ายสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ, สำนักงานเขตคันนายาว, สำนักการระบายน้ำ, สำนักสิ่งแวดล้อม, กองสวนน้ำบึงกุ่ม, โรงเรียนคันนายาว, ร้อย รส. ร.12 พัน.3 รอ., สถานีตำรวจบางชัน, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตคันนายาว และชุมชนในเขตคันนายาว จัดพิธีเปิดโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน แก้วโพธิ์เนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดกรวยถวายพระพร และกล่าวเปิดโครงการฯ , นางศิริพร สุริยะโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การเก็บขยะ กิ่งไม้ ตอไม้ วัชพืชในและริมลำบึงกุ่ม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ ไม้ดอกสีเหลือง สมุนไพร พืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดราวสะพาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10,000 บาท และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนสำหรับสร้างราวสะพานจำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนค่าต้นไม้และดอกไม้ จำนวน 5,000 บาท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน ทำให้การดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์และฟื้นฟูลำน้ำบึงกุ่ม เขตคันนายาว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี