ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรปลูกดอกดาวเรือง

          นิด้า ปลูกดอกดาวเรือง 1,000 ดอก ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้