ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรนิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ นิด้า จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยมี รศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ทุกท่านจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับ พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ด้วย