ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 Hits: 1481
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี Hits: 2864
ผู้บริหาร RSA กัมพูชา เยือนสถาบัน Hits: 1208
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017 Hits: 1156
National Chengchi University เยือนสถาบัน Hits: 1234
พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์แทนใจลูกนิด้าถวายพ่อของแผ่นดิน Hits: 1180
งานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 Hits: 1525
แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น Hits: 2543
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน Hits: 1480
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560 Hits: 1993
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม Hits: 1469
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Hits: 1447
Cultural Hours 2017 Hits: 1197
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 Hits: 1231
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน Hits: 1207
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม Hits: 1275
นิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง Hits: 1281
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 Hits: 1766
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 Hits: 2537
นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 Hits: 1488
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย Hits: 1270
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี Hits: 1403
นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน Hits: 1310
ปลูกดอกดาวเรือง Hits: 1384
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ Hits: 2973
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Hits: 3493
ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์ Hits: 2047
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU Hits: 2312
โครงการอบรม “Content Marketing” Hits: 3360
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 2383
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 Hits: 2312
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน Hits: 2363
"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์” Hits: 2434
นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ Hits: 2437
Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน Hits: 2370
NIDA Knowledge Forum 2017 Hits: 1913
Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน Hits: 2002
The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 Hits: 2351
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2014
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช Hits: 3198
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1699
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2561
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3550
6th NIDA Summer Camp Hits: 3979
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2699
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2984
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 3148
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1971
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 4048
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3478