เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม Hits: 1142
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Hits: 1158
Cultural Hours 2017 Hits: 957
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 Hits: 941
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน Hits: 964
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม Hits: 997
นิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง Hits: 995
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 Hits: 1344
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 Hits: 1928
นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 Hits: 1135
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย Hits: 988
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี Hits: 1126
นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน Hits: 1055
ปลูกดอกดาวเรือง Hits: 1108
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ Hits: 2715
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Hits: 3234
ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์ Hits: 1788
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU Hits: 1991
โครงการอบรม “Content Marketing” Hits: 2855
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 2111
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 Hits: 2012
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน Hits: 2142
"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์” Hits: 2187
นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ Hits: 2057
Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน Hits: 2111
NIDA Knowledge Forum 2017 Hits: 1584
Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน Hits: 1759
The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 Hits: 1961
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1722
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช Hits: 2976
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1523
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2280
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3165
6th NIDA Summer Camp Hits: 3519
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2437
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2771
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 2744
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1711
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 3345
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3284
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 1858
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1497
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2658
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3282
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2717
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1392
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2706
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2661
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3242
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2642