เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
นิด้า – จุฬา MOU ร่วมมือตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม Hits: 1260
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 Hits: 1277
Cultural Hours 2017 Hits: 1051
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560 Hits: 1042
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน Hits: 1054
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม Hits: 1105
นิด้า ร่วมงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2560 จ.ระยอง Hits: 1097
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 Hits: 1474
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 Hits: 2163
นิติศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 Hits: 1264
นิด้า ร่วมวันรำลึึกเสรีไทย Hits: 1080
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี Hits: 1245
นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน Hits: 1156
ปลูกดอกดาวเรือง Hits: 1226
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙ Hits: 2805
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Hits: 3316
ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์ Hits: 1887
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU Hits: 2098
โครงการอบรม “Content Marketing” Hits: 3065
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ Hits: 2223
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 Hits: 2128
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน Hits: 2227
"นิด้า" รับมอบโล่พระราชทาน “แก้วไพฑูรย์” Hits: 2291
นายกสภาสถาบัน แสดงความยินดี ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ Hits: 2209
Neijiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือนสถาบัน Hits: 2215
NIDA Knowledge Forum 2017 Hits: 1709
Chengdu University (DCU) เยือนสถาบัน Hits: 1848
The 4th NIDA ASEAN CAMP 2017 Hits: 2115
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1828
แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช Hits: 3072
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1598
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2390
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3298
6th NIDA Summer Camp Hits: 3715
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2537
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2840
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 2878
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1821
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 3628
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3361
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 1924
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1573
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2769
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3379
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2790
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1477
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2788
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2722
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3340
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2718