เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Author Hits
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Written by Natthanan Sittipong Hits: 840
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Written by Natthanan Sittipong Hits: 1314
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Written by Natthanan Sittipong Hits: 1989
6th NIDA Summer Camp Written by Natthanan Sittipong Hits: 2399
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Written by Natthanan Sittipong Hits: 1751
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Written by Natthanan Sittipong Hits: 2201
The 6th ICADA 2017—SSIS Written by Natthanan Sittipong Hits: 1508
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Written by Natthanan Sittipong Hits: 930
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Written by Natthanan Sittipong Hits: 1459
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Written by Natthanan Sittipong Hits: 2325