เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 1523
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 2280
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 3165
6th NIDA Summer Camp Hits: 3519
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 2437
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 2771
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 2744
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 1711
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 3345
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 3284
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 1858
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1497
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2658
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3282
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2717
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1392
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2706
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2661
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3242
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2642
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 3114
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 2271
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 1190
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 3015
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 2435
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 1985
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1116
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 3280
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 1792
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 1395
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2223
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 2570
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 1876
Rebranding Hits: 1903
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1893
NIDA Academic Forum Hits: 2511
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 3124
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 2739
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 3144
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 2444
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า Hits: 2712
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ Hits: 2158
NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy Hits: 2877