ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
Hong Kong Polytechnic University เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดี Hits: 2267
Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบปะหารือผู้บริหารสถาบัน Hits: 3347
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” ประจำปี 2560 Hits: 4820
6th NIDA Summer Camp Hits: 5319
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าศึกษาดูงาน “นิด้าโพล” Hits: 3416
นิด้าโพล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ครั้งที่ 2” Hits: 3558
The 6th ICADA 2017—SSIS Hits: 4250
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก Sustainable City เมืองแห่งความยั่งยืน Hits: 2713
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Hits: 5639
เสวนา “ลวนลามทางเพศผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ภัยเงียบที่คนเพิกเฉย” Hits: 4092
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 2645
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 2314
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 3770
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 4246
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 3481
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 2219
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 3647
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 3597
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 4543
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 3451
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 4278
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 3404
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 2135
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 3852
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 3170
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 2930
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1971
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 4231
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 3024
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 2192
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2994
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 3495
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 2608
Rebranding Hits: 2609
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2871
NIDA Academic Forum Hits: 3489
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 4295
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 3674
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 4542
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 3270
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า Hits: 3609
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ Hits: 2896
NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy Hits: 4344