ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Hits: 2059
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Hits: 1717
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Hits: 2955
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Hits: 3545
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2943
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Hits: 1621
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Hits: 2927
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Hits: 2852
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Hits: 3548
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2873
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 3389
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 2576
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 1442
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 3233
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 2615
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 2222
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1340
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 3526
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 2097
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 1594
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2423
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 2830
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 2068
Rebranding Hits: 2068
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 2165
NIDA Academic Forum Hits: 2769
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 3486
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 2983
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 3456
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 2673
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า Hits: 2956
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ Hits: 2367
NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy Hits: 3220