เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Author Hits
"นิด้า" เยือน The Kempten University of Applied Sciences Written by Natthanan Sittipong Hits: 1700
Huaiyin Institute of Technology (HYIT) เยือนสถาบันฯ Written by Natthanan Sittipong Hits: 1330
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 2 (NIDA Spirit) Written by Natthanan Sittipong Hits: 2463
โครงการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนบริหารศาสตร์สู่อาเซียน Written by Natthanan Sittipong Hits: 3107
ตัวแทนจาก Victoria University of Wellington นิวซีแลนด์ เดินทางเยือนสถาบัน Written by Natthanan Sittipong Hits: 2553
Defense and Business (IDB) เยือนสถาบัน Written by Natthanan Sittipong Hits: 1215
นำเสนอผลงาน รวมพลังสร้างเครือข่าย...เราทำได้ ครั้งที่ 2 Written by Natthanan Sittipong Hits: 2528
Chongqing Logistics City เยือนสถาบัน Written by Natthanan Sittipong Hits: 2494
นิด้าผ่านการคัดเลือก Smart Cities - Clean Energy Written by Natthanan Sittipong Hits: 3000
คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมสถาบัน Written by Natthanan Sittipong Hits: 2470