เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2560

Title Hits
นิด้ารวมใจ แยกขยะก่อนทิ้ง Hits: 3027
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ NIDA กับ TCDC Hits: 2151
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี Hits: 1112
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารจัดการด้านสถานที่ ด้านออกแบบ และด้านซ่อมบำรุงรักษา Hits: 2928
เสวานเสริมพลังสร้างสรรค์ ผลักดันแรงงานแห่งนวัตกรรม Hits: 2364
แถลงข่าว "ICADA 2017" Hits: 1876
รวมพลังสร้างเครือข่าย ครั้งที่ 2 Hits: 1032
นิด้ายึดธรรมาภิบาล ต่อต้านคอร์รัปชั่น Hits: 3192
ครบรอบ 51 ปี นิด้า Hits: 1650
พิธีปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 89 ต้น Hits: 1322
Bremen University of Applied Sciences, Germany (HSB)'s Visit Hits: 2157
แถลงผลโพลและเสวนาวิชาการ Hits: 2498
University of York (York) เยือนสถาบันฯ Hits: 1812
Rebranding Hits: 1850
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถาบัน Hits: 1799
NIDA Academic Forum Hits: 2422
อบรม รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใช้เล่นอย่างสร้างสรรค์ รุ่น 2 Hits: 2977
ปั๊มลูก...เพื่อชาติ??? Hits: 2658
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Hits: 3021
อบรมผู้นำชุมชนฯ จ.นครสวรรค์ Hits: 2363
ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานกองคลังและพัสดุ นิด้า Hits: 2620
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ Hits: 2081
NIDA เข้ารอบ 2 โครงการ Smart Cities-Clean Energy Hits: 2738