เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2107
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1774
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2234
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2480
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2054
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 2744
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2332
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2305
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2493
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2066
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2211
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1426
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 2888
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1375
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1379
Academic Forum Hits: 1459
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1339
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1253
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1286
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1540
ขอแสดงความยินดี Hits: 1448
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2100
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1397
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1764
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1824
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1447
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1081
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1652
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1568
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1776
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2307
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2073
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 1892
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1282
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 1880
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2484
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1481
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1174
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1093
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1622
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 1794
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1553
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1464
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1311
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1405
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1039
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 1829
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1295
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1124
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 1947