ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3050
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2542
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3154
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3539
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2990
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4208
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3225
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3129
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3708
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2908
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3149
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2292
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 4143
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2163
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2142
Academic Forum Hits: 2353
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2170
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1979
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2100
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2420
ขอแสดงความยินดี Hits: 2361
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3582
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2245
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2634
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2612
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2326
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1836
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2436
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2384
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2945
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3214
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3159
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2863
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2082
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2737
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 4324
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2208
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2034
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1851
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2422
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2968
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2482
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 2729
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2122
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2248
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1750
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2891
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2033
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1916
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2852