ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 3233
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2718
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3330
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3746
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 3255
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4438
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3422
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3315
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3977
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 3085
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3346
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2447
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 4455
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2347
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2305
Academic Forum Hits: 2667
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2347
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 2135
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2281
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2603
ขอแสดงความยินดี Hits: 2534
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3816
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2417
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2908
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2805
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2491
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1993
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2612
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2559
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 3172
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3393
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3358
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 3151
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 2260
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2936
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 4712
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2367
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 2213
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 2016
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2590
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 3284
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2651
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 2951
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2310
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2424
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1913
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 3083
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2198
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 2084
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 3027