ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2358
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1981
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2483
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2731
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2307
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3192
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2581
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2555
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2787
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2328
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2471
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1695
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3250
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1604
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1589
Academic Forum Hits: 1724
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1575
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1466
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1528
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1803
ขอแสดงความยินดี Hits: 1722
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2521
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1656
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1994
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2045
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1672
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1297
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1892
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1787
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2070
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2524
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2407
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2161
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1505
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2124
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3003
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1678
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1396
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1290
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1840
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2101
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1817
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1733
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1529
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1654
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1222
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2141
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1482
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1317
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2201