เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2022
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1703
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2155
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2388
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 1982
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 2570
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2234
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2218
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2370
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 1973
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2118
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1357
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 2726
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1303
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1299
Academic Forum Hits: 1373
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1265
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1180
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1201
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1453
ขอแสดงความยินดี Hits: 1353
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 1958
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1302
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1684
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1745
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1370
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1012
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1575
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1483
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1694
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2230
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 1951
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 1787
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1197
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 1799
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2313
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1428
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1096
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1046
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1545
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 1699
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1456
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1360
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1246
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1327
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 986
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 1716
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1221
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1053
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 1856