ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2476
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2069
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2627
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2857
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2423
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3394
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2687
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2655
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2939
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2445
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2601
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1809
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3423
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1709
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1686
Academic Forum Hits: 1833
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1681
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1555
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1642
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1921
ขอแสดงความยินดี Hits: 1848
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2721
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1764
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2081
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2148
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1786
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1388
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1985
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1884
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2234
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2643
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2558
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2283
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1604
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2220
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3225
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1771
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1501
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1391
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1969
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2237
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1929
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1889
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1655
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1764
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1320
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2275
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1578
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1419
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2327