เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2296
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1929
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2413
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2679
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2247
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3076
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2525
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2495
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2719
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2259
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2415
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1623
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3166
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1552
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1544
Academic Forum Hits: 1666
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1523
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1419
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1470
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1743
ขอแสดงความยินดี Hits: 1649
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2399
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1592
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1946
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1979
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1621
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1245
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1838
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1731
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1994
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2464
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2339
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2099
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1450
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2064
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2866
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1633
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1352
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1231
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1791
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2023
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1761
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1660
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1478
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1579
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1175
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2069
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1436
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1270
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2150