ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2409
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2016
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2557
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2781
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2360
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3294
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2622
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2599
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2851
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2379
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2526
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1745
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3333
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1656
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1628
Academic Forum Hits: 1772
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1618
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1502
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1580
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1857
ขอแสดงความยินดี Hits: 1787
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2612
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1703
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2028
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2087
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1723
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1340
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1933
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1823
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2153
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2581
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2481
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2215
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1547
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2166
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3119
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1717
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1431
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1333
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1903
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2158
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1860
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1808
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1581
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1688
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1261
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2199
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1524
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1365
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2259