เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง ปี 2559

Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2196
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 1851
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2322
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2590
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2142
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 2898
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2432
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2399
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 2607
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2167
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2306
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1521
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3032
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1469
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1469
Academic Forum Hits: 1563
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1438
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1332
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1373
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1642
ขอแสดงความยินดี Hits: 1542
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2238
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1497
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 1850
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 1908
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1534
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1164
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 1735
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1653
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 1890
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2384
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2212
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 1997
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1365
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 1967
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 2658
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1565
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1269
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1162
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 1714
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 1886
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 1663
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1562
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1397
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1491
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1112
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 1947
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1363
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1200
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2051