ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2711
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2242
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2838
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3103
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2616
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3682
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2873
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2831
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3206
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2619
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2799
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1984
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3682
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1872
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1848
Academic Forum Hits: 2024
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1859
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1710
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1820
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2122
ขอแสดงความยินดี Hits: 2050
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3065
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1967
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2268
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2324
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2004
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1559
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2155
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2072
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2516
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2859
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2788
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2496
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1803
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2399
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3589
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1928
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1712
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1561
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2130
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2507
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2139
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 2158
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1822
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1954
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1476
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2517
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1746
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1611
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2523