ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2833
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2347
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2942
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3258
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2723
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3865
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2999
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2931
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3360
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2722
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2932
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2096
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3840
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1969
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1952
Academic Forum Hits: 2123
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1965
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1801
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1920
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2217
ขอแสดงความยินดี Hits: 2154
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3254
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2057
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2395
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2417
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2117
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1655
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2247
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2184
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2676
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2978
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2930
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2616
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1898
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2511
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3815
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2026
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1821
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1657
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2238
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2658
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2255
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 2345
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1921
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2057
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1567
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2659
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1841
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1715
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2636