ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2950
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2456
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 3064
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 3404
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2834
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 4064
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 3128
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 3038
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3519
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2822
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 3053
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 2203
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3982
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 2077
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 2055
Academic Forum Hits: 2243
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 2070
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1896
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 2020
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 2320
ขอแสดงความยินดี Hits: 2259
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 3436
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 2157
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2512
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2524
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 2238
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1756
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2347
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 2291
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2816
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 3115
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 3060
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2721
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1996
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2622
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 4137
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 2123
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1940
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1758
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2333
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2812
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2386
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 2565
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 2031
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 2158
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1666
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2793
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1943
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1825
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2746