ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร


Title Hits
ผู้บริหารสถาบันพบประชาคม นิด้า Hits: 2558
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิจิตภาวนา Hits: 2132
สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เข้าพบพระพรหมมังคลาจารย์ Hits: 2708
อบรม "การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์" โรงเรียนบ้านซับตะเคียน Hits: 2948
ครบรอบ 40 ปี สภาคณาจารย์ Hits: 2499
NIDA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.รภ.นครศรีธรรมราช Hits: 3513
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) Hits: 2763
NIDA King’s Cup Golf 2016 Hits: 2724
ก้าวทันระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 Hits: 3045
University of Education, Winneba (UEW) เยือนสถาบัน Hits: 2507
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 Hits: 2681
เจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Hits: 1878
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา Hits: 3520
โครงการเศรษฐทัศน์ ระดับบัณฑิตศึกษา Hits: 1770
ทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2559 Hits: 1744
Academic Forum Hits: 1898
NIDA USR สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่ โรงเรียนบางกะปิ Hits: 1748
กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง Hits: 1609
นิด้า...รวมพลังแห่งความภักดี Hits: 1711
รวมพลคนนิด้า เพื่อพ่อของแผ่นดิน Hits: 1998
ขอแสดงความยินดี Hits: 1932
EdPEx/TQA/AUN-QA “เรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA หมวด 6-11 (ครั้งที่ 1) Hits: 2872
University of Dhaka เยือนสถาบัน Hits: 1840
คณะจาก Banking Institute (BI), Bank of Laos PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานสถาบัน Hits: 2145
ITC NIDA รับมอบประกาศนียบัตร ISO9001:2015 Hits: 2208
โครงการ "นิติธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลต่อชุมชน ครั้งที่ 4" Hits: 1863
International University Ho Chi Minh City เยือนสถาบัน Hits: 1454
1st GSTM NIDA Research Day Hits: 2051
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน Hits: 1964
UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสถาบัน Hits: 2346
พิธีถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 Hits: 2721
สัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 Hits: 2662
MOU ด้านการบริหารการพัฒนาสังคมและด้านการวิจัย Hits: 2358
Cultural Hours ครั้งที่ 2/2559 Hits: 1686
โครงการวิจัย “ปัจจัยสู่ความสำเร็จและแนวทางในการยกระดับมาตรฐานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศในประชาคมอาเซียน" Hits: 2288
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น Hits: 3387
งานรำลึกวันสันติภาพไทย เสรีไทยแพร่ ประจำปี 2559 Hits: 1829
กิจกรรม NIDA USR มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ Hits: 1573
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Hits: 1455
ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Hits: 2028
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2559 Hits: 2347
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบัน ครั้งที่ 1 Hits: 2008
MOU สร้างความร่วมมือ กับห้องสมุด 6 แห่ง Hits: 1999
De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) เยือนสถาบัน Hits: 1717
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 Hits: 1836
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปี 2559 Hits: 1375
เสวนาทางวิชาการ "เส้นทางสายไหมยุคใหม่(One Belt One Road) : โอกาส ความท้าทาย ความเสี่ยง" Hits: 2363
Ms. Jill Lai, Educational Attache Taipei Economic and Cultural Office in Thailand นำคณะเดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1646
Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบัน Hits: 1492
NIDA OPEN HOUSE 2016 Hits: 2407