ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2558 Prof. Dr. SUN Haiming และคณะผู้บริหารจาก Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน และลงนามในข้อตกลงโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง NIDA และ SUIBE พร้อมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน