ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 Prof. Kiyotaka Yokomichi, Vice President และ Ms. Makiko Kaneda, Training Program Officer, International Liaison Office, National Graduate Institute of Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน 

 

        พร้อมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน