ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษร 

          เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 Mr. Sancho T. Castro, Dean และDr. Jacqueline Morta, Director, Graduate Studies in Business, College of Business Administration and Accountancy, De La Salle University-Dasmarinas (DLSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการ เพื่อหารือกับผู้บริหารคณะสถิติประยุกต์ เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารคณะฯ ในการนี้ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด คณบดีผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน ด้วย