ติดตาม :       เลือกภาษา THEN  |  ปรับขนาดตัวอักษรกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง

 

 

          นางอัจชญา สิงคาลวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในกิจกรรมทำความดีถวายในหลวง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารชุบ กาญจนประกร ชั้น 2 โดยมีอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้